Skip to the content

JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KANDIDATKINJE NEJRE DŽAKOVAC

Na osnovu člana 25. Pravila studiranja na II ciklusu studija na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Agromediteranski fakultet

oglašava

 

JAVNU ODBRANU DIPLOMSKOG RADA KANDIDATKINJE

 

Nejre Džakovac, bachelor inženjera poljoprivrede 

pod nazivom

Prisustvo virusa vinove loze na sorti Blatina"

 

Odbrana će se obaviti 06.12.2021.godine, u Velikoj učionici Agromediteranskog fakulteta sa početkom u 12 sati.

Rad se može pogledati u Univerzitetskoj biblioteci u Mostaru svakim radnim danom od 10 do 13 sati.

 

 

Mostar, 29.11.2021.                                                                             DEKAN:

                                                                                                      Prof. dr. Elma Temim

 

Copyright © 2022 UNMO.ba