Skip to the content

JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KANDIDATA SENADA JAMAKOVIĆA

Na osnovu člana 25. Pravila studiranja na II ciklusu studija na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Agromediteranski fakultet

 oglašava

 

JAVNU ODBRANU DIPLOMSKOG RADA KANDIDATA

 

Senada Jamkovića, Bechler inženjer poljoprivrede

pod nazivom

Inventarizacija i karakterizacija trešnje (Prunus avium L.)  na područiju Jablanice “,

 

Odbrana će se obaviti 28.05.2021.godine, online putem platforme TEAMS sa početkom u 11 sati.

Rad se može pogledati u Univerzitetskoj biblioteci u Mostaru svakim radnim danom od 10 do 13 sati.

 

 

Mostar, 21.05.2021.                                                                             DEKAN:

                                                                                                      Prof. dr. Elma Temim

Copyright © 2022 UNMO.ba