Skip to the content

JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KANDIDATA EMINE HEBIB

Na osnovu člana 25. Pravila studiranja na II ciklusu studija na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Agromediteranski fakultet

 oglašava

JAVNU ODBRANU DIPLOMSKOG RADA KANDIDATA

 Emine Hebib, Bechler inženjer poljoprivrede

pod nazivom

 Kvalitet livadskog meda sa područja Gacka, BiH ,

Članovi komisije:

1. dr. sc. Semira Sefo, redovni profesor na Agromediteranskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“u Mostaru, naučno područje Biotehničke nauke, polje Poljoprivreda (agronomija), grana Vinogradarstvo i vinarstvo, predsjednik Komisije

2. dr. sc. Hanadija Omanović, redovni profesor na Agromediteranskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić u Mostaru, naučno područje Biotehničke nauke, polje Poljoprivreda (agronomija), grana Proizvodnja i prerada bilja, mentor i član Komisije

3. dr. sc. Svetlana Hadžić, vanredni profesor na Agromediteranskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“u Mostaru, naučno područje Biotehničke nauke,   polje Poljoprivreda (agronomija), oblast Ekologija i zaštita okoliša, član Komisije

Odbrana će se obaviti 23..04.2021.godine, u sali 1/I Agromediteranskog fakulteta sa početkom u 11 sati.

 Rad se može pogledati u Univerzitetskoj biblioteci u Mostaru svakim radnim danom

od 10 do 13 sati.

Mostar, 15.04.2021.                                                                             DEKAN:

                                                                                                      Prof. dr. Elma Temim

Copyright © 2022 UNMO.ba