Skip to the content

JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KANDIDATA AMARA BAJROVIĆA

Na osnovu člana 25. Pravila studiranja na II ciklusu studija na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Agromediteranski fakultet

 oglašava

JAVNU ODBRANU DIPLOMSKOG RADA KANDIDATA

 Amar Bajrović, bachelor inženjera poljoprivrede, smjera Ekologija i upravljanja okolišom u poljoprivredi 

pod nazivom

„Prisustvo virusa vinove loze na plantaži “Hercegovina lijek“ 

Članovi komisije:

  1. dr. sc. Semira Sefo, redovni profesor na Agromediteranskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“u Mostaru, naučno područje Biotehničke nauke, polje Poljoprivreda (agronomija), grana Vinogradarstvo i vinarstvo, predsjednik Komisije;
  2. dr.sc. Vedrana Komlen, docent na Agromediteranskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, naučno područje Biotehničke nauke, polje Poljoprivreda (agronomija), grana Fitomedicina, mentor i član;.
  3. dr.sc. Aida Šukalić, docent na Agromediteranskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, naučno područje Biotehničke nauke, polje Poljoprivreda (agronomija), grana Sigurnost poljoprivrednih proizvoda, član;

 

Odbrana će se obaviti 29.04.2021.godine, u Velikoj učionici sa početkom u 11 sati.

Rad se može pogledati u Univerzitetskoj biblioteci u Mostaru svakim radnim danom od 10 do 13 sati.

 

 

Mostar, 21.04.2021.                                                                             DEKAN:

                                                                                                      Prof. dr. Elma Temim

Copyright © 2021 UNMO.ba