Skip to the content

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA BIOHEMIJA ODRŽANOG: 01. 09. 2020 GODINE

Red. br.

IME I PREZIME

Osvojeni bodovi tokom semestra

Osvojeni bodovi na Završnom ispitu

UKUPNO

OCJENA

1.

ISMAIL KARAGA

10

41,5

51,5

USMENI ISPIT

 

Usmeni ispit održat će se u četvrtak, 03. 09. 2020. sa početkom u 9 sati.

Predmetni nastavnik:

v.prof. dr. Alma Leto

Copyright © 2021 UNMO.ba