Skip to the content

Rezultati I testa iz predmeta AGROMETEOROLOGIJA održanog 17. 11. 2020. godine

Red br

Ime i prezime

Broj bodova

1.

Amar Stranjak

14

2.

Emina Kerim

14

3.

Bakir Močević

9

 

Iz kabineta

Copyright © 2021 UNMO.ba