Skip to the content

REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ PREDMETA HEMIJSKO-EKOLOŠKE FUNKCIJE TLA ODRŽANOG: 11. 3. 2020. GODINE

Studenti koji su položili:

Red.br.

Ime i prezime

Osvojeni bodovi tokom semestra

Osvojeni bodovi na završnom ispitu

UKUPNO

OCJENA

1.

Amar  Isić

46,5

26

72,5

sedam (7)

2.

Ramo Ibrahimović

37

30

67

sedam (7)

3.

Nejla Čolaković

30

17

47

pet  (5)

 

Termini za upis ocjena i uvida u radove  biće naknadno objavljeni, nakon ponovne uspostave redovne nastave na Univerzitetu.

 

Predmetni nastavnik:

v. prof. dr. Alma Leto

Copyright © 2021 UNMO.ba