Skip to the content

REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ PREDMETA Genetički resursi biljaka ODRŽANOG 24.2.2020.

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj osvojenih bodova

Studenti koji su položili

1.

Alić Armina

AM190003

29

2.

Kujan Adib

AM190016

28,5

3.

Alić Amila

AM190012

24,5

4.

Ramić Azra

AM190010

24

Studenti koji nisu položili

1.

Isić Amar

AM190005

17

2.

Ibrahimović Ramo

AM190009

16,5

3.

Čolaković Nejla

AM190004

13

 

 

Usmeni ispit će se održati u petak 6.2.2020.godine u 10 sati.

_________________________

 

  prof.dr. Semina Hadžiabulić

Copyright © 2020 UNMO.ba