Skip to the content

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA BIOHEMIJA ODRŽANOG: 24. 06. 2020 GODINE

Red. br.

IME I PREZIME

Osvojeni bodovi tokom semestra

Osvojeni bodovi na Završnom ispitu

UKUPNO

OCJENA

1.

AMELA  KARIĆ

10

52

62

šest (6)

2.

ANISA  HADŽIĆ

10

32,5

42,5

pet (5)

3.

BILJANA  EKMEČIĆ

10

29

39

pet (5)

4.

ISMAIL  KARAGA

5

12,5

17,5

pet (5)

5.

SELMA  BEHREM

7

8,5

15,5

pet (5)

6.

ALI  BALJIĆ

2

7,5

9,5

pet (5)

 

Radovi se mogu pogledati u srijedu, 01. 07. 2020. godine od 9 do 10 sati.

Predmetni nastavnik:

v. prof. dr. Alma Leto

Copyright © 2021 UNMO.ba