Skip to the content

Rezultati završnog testa iz predmeta ORGANSKA PROIZVODNJA VOĆARSKO-VINOGRADARSKIH KULTURA održanog 1. 7. 2020. godine

Red br

Ime i prezime

ocjena

1.

Nejra Đonko

8

2.

Merima Muminović

7

3.

Emina Kovačević

7

4.

Amira Batlak

6

5.

Melika Duvnjak

6

 

Predmetni nastavnik

Prof dr Svetlana Hadžić

Copyright © 2021 UNMO.ba