Skip to the content

Rezultati završnog testa iz predmeta EKOLOŠKI MONITORING održanog 8. 7. 2020. godine

 

Ime i prezime                    ocjena

  1. Adib Kujan                    6

 

Predmetni nastavnik

Prof dr Svetlana Hadžić

 

 

Copyright © 2021 UNMO.ba