Skip to the content

REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ PREDMETA OPLEMENJIVANJE BILJAKA ODRŽANOG 27.1.2020.

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj osvojenih bodova

Studenti koji su položili

1.

 

 

 

Studenti koji nisu položili

1.       

Japalak Adelisa

AB170001

21

2.       

Mehić Benjamin

AB170010

15

3.       

Bilal Mehmed

AB170034

12,5

 

 

_________________________

 

  prof.dr.Semina Hadžiabulić

Copyright © 2020 UNMO.ba