Skip to the content

REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ PREDMETA OPLEMENJIVANJE VOĆAKA I VINOVE LOZE ODRŽANOG 10.2.2020.

 

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj osvojenih bodova

Studenti koji su položili

1.

Hadžić Anisa

AB170006

25

2.

Filipović Amna

AB160064

24

3.

Junuzović Amer

AB160062

24

4.

Dogan Tarik

AB170027

23-uslovno

5.

Veledar Mehmed

AB170007

22-uslovno

Studenti koji nisu položili

1.

 

 

 

 

 

Usmeni dio ispita će se održati u petak 14.2.2020. godine u 10 sati.

 

 

prof.dr.Semina Hadžiabulić

Copyright © 2020 UNMO.ba