Skip to the content

REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ PREDMETA OPLEMENJIVANJE BILJAKA ODRŽANOG 10.2.2020.

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj osvojenih bodova

Studenti koji su položili

1.

Japalak Adelisa

AB170001

32

2.

Mehić Benjamin

AB170010

27,5

3.

Bilal Mehmed

AB170034

26

Studenti koji nisu položili

4.

Kevrić Hana

AB170017

18,5

 

Usmeni dio ispita će se održati u petak 14.2.2020. godine u 10 sati.

 

  prof.dr.Semina Hadžiabulić

Copyright © 2020 UNMO.ba