Skip to the content

REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ PREDMETA GENETIKA ODRŽANOG 10.2.2020.

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj osvojenih bodova

Studenti koji su položili

1.

Isenović Azemina

AB180003

34

2.

Đonko Nejra

AB180012

26

3.

Edina Musić

AB180021

24

Studenti koji nisu položili

1.

Batlak Amira

AB180011

6,5

2.

Duvnjak Melika

AB180004

6

 

 

Usmeni dio ispita će se održati u petak 14.2.2020. godine u 10 sati.

 

 

  prof.dr.Semina Hadžiabulić

Copyright © 2020 UNMO.ba