Skip to the content

Rezultati završnog testa iz predmeta EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA održanog 17. 2. 2020.godine

Red br

Ime i prezime

ocjena

1.

Azra Ramić

9

2.

Armina Alić

7

3.

Amila Alić

6

4.

Nejla Čolaković

6

5.

Amar Isić

6

6.

Adib Kujan

5

7.

Ramo Ibrahimović

usmeni

 

 

Usmeni ispit je 20. 2. 2020. godine u 10 sati.

 

Predmetni profesor

Prof dr Svetlana Hadžić

Copyright © 2020 UNMO.ba