Skip to the content

Rezultati KONAČNOG TESTA iz predmeta Principi prerade u organskoj proizvodnji rađenog 28.02.2020.godine:

Br.

Broj indexa

MA

Ocjena

1.

190005

8

2.

190016

5

3.

190012

7

4.

190003

7

5.

190004

6

6.

190009

5

7.

190010

8

Upis ocjena će se izvršiti u utorak 03.03.2020.godine u sobi broj šest kada se može i izvršiti uvid u radove.

Predmetni nastavnik:

______________________________

dr. sc. Hanadija Omanović, redovni profesor

Copyright © 2020 UNMO.ba