Skip to the content

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA „MASLINARSTVO“ Održanog dana 04.02.2020.godine

RED.BR.

IME I PREZIME

OCJENA

 

1.

Merima Tabaković

Osam (8)

2.

Zerina Šarić

Sedam (7)

3.

Amela Zerem

Sedam (7)

4.

Esma Gudić

Osam (8)

5.

Azra Špuren

Sedam (7)

6.

Senad Jamaković

Sedam (7)

7.

Džan Tumbak

Sedam (7)

8.

Aldin Buljina

Sedam (7)

9.

Haris Marić

Sedam (7)

10.

Derviš Vrebo

Šest (6)

 

 

 

 

Prof.dr. Ahmed Džubur

Copyright © 2020 UNMO.ba