Skip to the content

Rezultati završnog testa iz predmeta Opće voćarstvo od 6.9.2019. godine

 

Redni broj

Prezime i ime

Broj

indeksa

Broj ostvarenih bodova

Konačna ocjena

1.       

Dogan Tarik

AB170027

30,5

7

 

Upis ocjena će biti u petak, 13.9.2019. godine u 10 sati.                                                                                                       

                                                                                                                                    Iz kabineta

Copyright © 2019 UNMO.ba