Skip to the content

Rezultati završnog testa iz predmeta Ekološko voćarstvo od 6.9.2019. godine

Redni broj

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj ostvarenih bodova

Konačna ocjena

1.       

Enes Rizvić

AB140038

24

6

 

            Upis ocjena će biti u petak, 13.9.2019. godine u 10 sati.                                                                                                       

                                                                                                                                       Iz kabineta

Copyright © 2020 UNMO.ba