Skip to the content

Rezultati završnog testa iz predmeta Biologija i ekologija voćaka od 9.9.2019. godine:

Redni broj

Prezime i ime

Broj ostvarenih bodova

1.       

Buljina Aldin

29

2.       

Gudić Esma

30

3.       

Jamaković Senad

28

4.       

Marić Haris

32

5.       

Tumbak Džan

27

6.       

Vrebo Derviš

27

7.       

Špuren Azra

16

8.       

Šarić Zerina

27,5

9.       

Zerem Amela

15,5

10.   

Hebib Emina

6

11.   

Poturović Amel

4

12.   

Vereget Alem

11,5

 

    Usmeni dio ispita održat će se u petak, 13.9.2019. godine u 9 sati.

                                                                                                              Iz kabineta

Copyright © 2019 UNMO.ba