Skip to the content

Dodatni ispitni rok

Na sjednici Senata održanoj 26.9.2019. donesena je odluka o održavanju dodatnog ispitnog roka. Dodatnom roku mogu pristupiti svi studenti. Studenti mogu prijaviti samo jedan ispit. Prijava ispita se može izvršiti u ponedjeljak, utorak i srijedu 2.10.2019. do 14:00 na studentskoj službi Fakulteta. Uz prijavu je obavezno priložiti uplatnicu na iznos 80 KM uplaćenu na žiro račun fakulteta sa svrhom Dodatni ispit. Ispit će se održati u četvrtak 3.10.2019. sa početkom u 10:00. 

Copyright © 2021 UNMO.ba