Skip to the content

Rezultati završnog testa iz predmeta Oplemenjivanje voćaka i vinove loze održanog 7.10.2019. Apsolventski rok – oktobar

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj osvojenih bodova

Studenti koji su položili

1.

Korić Benjamin

AB160051

28

2.      

Bekrić Mahir

AB160052

26

3.      

Opardija Muamer

AB160058

22-uslovno

Studenti koji nisu položili

1.      

-

-

-

Studenti koji nisu pristupili ispitu

1.

-

-

-

 

Usmeni dio ispita će se održati u četvrtak 10.10.2019. godine u 10 sati.

 

________________________  

 prof.dr.Semina Hadžiabulić

Copyright © 2019 UNMO.ba