Skip to the content

Rezultati završnog testa iz predmeta Genetika održanog 16.10.2019. Apsolventski rok - oktobar

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj osvojenih bodova

Studenti koji su položili

1.      

Bekrić Mahir

AB160052

26

Studenti koji nisu položili

1.      

 

 

 

Studenti koji nisu pristupili ispitu

1.

 

 

 

 

 

Usmeni dio ispita će se održati u petak 18.10.2019. godine u 10 sati.

 

________________________  

 prof.dr.Semina Hadžiabulić

Copyright © 2020 UNMO.ba