Skip to the content

JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KANDIDATKINJE SANIDA PAŠIĆA

Na osnovu člana 25. Pravila studiranja na II ciklusu studija na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Agromediteranski fakultet

 

oglašava

JAVNU ODBRANU DIPLOMSKOG RADA KANDIDATKINJE

SANIDA PAŠIĆA

pod nazivom

ISPITIVANJE  UTICAJA  PIROFILITA KAO HRANIVA NA PRINOS I HRANIDBENU VRIJEDNOST KUPUSA  (Brassica oleraceae L. var. capitata)

Odbrana će se obaviti 23.10. 2019. u sali 3/II Agromediteranskog fakulteta sa početkom

u 11:00 sati pred Komisijom u sastavu:

  1. sc. Aleksandra Govedarica Lučić, vanredni profesor na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu na naučnoj oblasti „Hortikultura (Povrtlarstvo i ljekovito bilje) “, predsjednik Komisije;
  2. sc. Alma Rahimić, docent na Agromediteranskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru na naučnoj grani „Povrtlarstvo“, mentor i član;
  3. sc. Aida Šukalić, docent na Agromediteranskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru na naučnoj grani „Sigurnost poljoprivrednih proizvoda“ član;

 

Rad se može pogledati u Univerzitetskoj biblioteci u Mostaru svakim radnim danom od 10 do 13 sati.

 

Mostar, 10.09.2019.                                                                        DEKAN:

                                                                                           Prof. dr. Elma Temim

 

Copyright © 2020 UNMO.ba