Skip to the content

Rezultati završnog ispita iz predmeta Biohemija održanog: 17.6.2019. godine

Red.br.

IME I PREZIME

Osvojeni bodovi do završnog testa

Osvojeni bodovi na završnom testu

UKUPNO

OCJENA

1.

MERIMA  MUMINOVIĆ

49

28,5

77,5

osam (8)

2.

AZEMINA  ISENOVIĆ

48

25

73

sedam (7)

3.

NEJRA  ĐONKO

40

25

65

sedam (7)

4.

EMINA  KOVAČEVIĆ

37

19,5

-

pet (5 )

5.

RAĐA  VEJZOVIĆ

40,5

10,5

-

pet (5 )

 

 

Da bi se završni ispit smatrao položenim, potebno je uraditi 60%, odnosno, osvojiti namanje 24 boda.

 

Integralni ispit:

Red.br.

IME  I PREZIME

Broj bodova na završnom testu

OCJENA

1.

DUVNJAK MELIKA

41

pet  (5)

2.

ANISA  HADŽIĆ

20

pet  (5)

3.

EDINA  MUSIĆ

4,5

pet  (5)

4.

NIHAD  BJELIĆ

0

pet  (5)

 

Da bi se integralni ispit smatrao položenim, potrebno je uraditi namanje 60% testa, tj. osvojiti najmanje 48 bodova.

Za upis ocjena, indekse donijeti u srijedu, 26. 6. 2019. u 9 sati.

Radovi se mogu pogledati u srijedu, 26. 6. 2019. godine  od 9 do 10 sati.

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr. Alma  Leto

Copyright © 2020 UNMO.ba