Skip to the content

Rezultati testa iz predmeta AGROEKOLOGIJA održanog 19. 6. 2019. godine

Red. br.

Ime i prezime

broj indeksa

ocjena

 

Studenti koji su položili

 

1.

Merima Muminović

AB180007

6

2.

Rađa Vejzović

AB180020

6

 

Studenti koji nisu položili

 

1.

Emina Kovačević

AB180008

5

2.

Omer Bećirović

AB180009

5

3.

Azemina Isenović

AB180003

5

4.

Amira Batlak

AB180011

5

5.

Nejra Đonko

AB180012

5

6.

Nihad Bjelić

AB180006

5

7.

Edina Musić

AB180021

5

8.

Melika Duvnjak

AB180004

5

9.

Jasmin Hasić

AB180017

5

 

Iz kabineta

Copyright © 2020 UNMO.ba