Skip to the content

Odluka Senata o dodatnim ispitnim rokovima

Na zahtjev Unije studenata, Senat Univerziteta je na 89. sjednici održanoj 30.5.2019. donio ODLUKU o dodatnim ispitnim terminima i to:

1. Dodatni ispitni rok u mjesecu JULU za predmete iz zimskog semestra

2. Dodatni ispitni rok u mjesecu SEPTEMBRU za predmete iz zimskog i ljetnog semestra. (Raspored ispita će biti objavljen uz redovni septembarski rok).

U skladu sa Odlukom Senata Univerziteta o dodatnim ispitnim terminima broj:101-1603/19, ispitni termini za polaganje predmeta iz zimskog semestra u julu i drugi septembarski ispitni termini su Dodatni ispitni termini i isti se plaćaju u skladu sa Odlukom o visini troškova školarine i drugih usluga broj: 100-2548/18.

Studenti koji prijavljuju ispit u dodatnim ispitnim terminima trebaju prilikom prijavljivanja ispita priložiti i uplatnicu u iznosu od:

  • 80 KM za dodiplomski studij, svrha: A4131 dodatni ispit za dodiplomski studij;
  • 80 KM za diplomski studij, svrha: A4132 dodatni ispit za diplomski studij.

Uplate izvršiti na žiro račun Agromediteranskog fakulteta broj 1610200000290807.

Copyright © 2019 UNMO.ba