Skip to the content

Rezultati testa iz predmeta RAZVOJ ORGANSKE POLJOPRIVREDE održanog 3. 7. 2019. godine

Red br

Ime i prezime

ocjena

1.

Ognjen Perišić

6

2.

Amel Poturović

5

3.

Alem Vereget

5

4.

Amela Zerem

5

5.

Haris Marić

5

6.

Nudžejma Hebibović

5

 

Odustali od ispita

 

1.

Azra Špurem

-

2.

Senad Jamaković

-

3.

Derviš Vrebo

-

Predmetni nastavnik

Prof dr Svetlana Hadžić

Copyright © 2019 UNMO.ba