Skip to the content

Rang lista prijavljenih kandidata za upis u prvu godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2019/20. godini

Na 144. sjednici Naučno-nastavnog vijeća Agromediteranskog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru usvojena je rang lista prijavljenih studenata za upis na prvu godinu studija. Studenti su rangirani prema prema kriterijima navedenim u oglasu na osnovu ostvarenog uspjeha u srednjoj školi. (prilog)

 

Copyright © 2019 UNMO.ba