Skip to the content

JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KANDIDATA ARMINA HADŽIĆA

 

Na osnovu člana 25. Pravila studiranja na II ciklusu studija na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Agromediteranski fakultet

 

oglašava

JAVNU ODBRANU DIPLOMSKOG RADA KANDIDATA

 

ARMINA HADŽIĆA

pod nazivom

 

TEHNOLOŠKI PROCES  PROIZVODNJE VRHUNSKOG VINA CHARDONNAY“

 

Odbrana će se obaviti 18.07. 2019. u sali 3/II Agromediteranskog fakulteta sa početkom

u 12 sati.

 

Rad se može pogledati u Univerzitetskoj biblioteci u Mostaru svakim radnim danom od 10 do 13 sati.

 

 

Mostar, 08.07.2019.                                                                                     DEKAN:

                                                                                                          Prof. dr. Elma Temim

 

 

Copyright © 2019 UNMO.ba