Skip to the content

REZULTATI PRVPG TESTA IZ PREDMETA OPLEMENJIVANJE VOĆAKA I VINOVE LOZE ODRŽANOG 4.12.2019.

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj osvojenih bodova

1.

Fazlić Eldin

AB170002

17,5

2.

Hakalović Evela

AB170013

17,5

3.

Fazlić Munir

AB170003

17

4.

AnđušićAnđela

AB170032

16,5

5.

Avdalović Milutin

-

16

6.

Zurovac Danijela

AB170030

14,5

7.

Habibija Adis

AB160060

14

8.

Hadžić Anisa

AB17006

14

9.

Veledar Mehmed

AB170007

11

10.

Tarik Dogan

AB170027

10,5

 

 

  prof.dr.Semina Hadžiabulić

Copyright © 2021 UNMO.ba