Skip to the content

Rezultati I testa iz predmeta Ekološki prihvatljiva zaštita biljaka održanog 28.11.2019.

R.br.

Broj indeksa

Br.bodova

1.       

AM180016

10,5

2.       

AM180015

10

3.       

AM180001

9,5

4.       

AM180007

6,5

5.       

AM180024

6,5

6.       

AM180006

5,5

 

                         

 

Mostar, 05.12.2019.                      Iz kabineta

Copyright © 2021 UNMO.ba