mar
9

VAŽNO OBAVJEŠTENJE

Bez kategorije
Obavještavaju se svi studenti koji imaju nastavu kod prof.dr Jasmine Aliman i doc. dr Aide Šukalić da se odgađa nastava u periodu od 12.03. do 16.03. 2018. godine zbog obavezog prisustva prof.dr Jasmine Aliman i doc. dr Aide Šukalić Ekspertnom timu TAIEX Expert Mission on Panels for Organoleptic Analysis of Virgin Olive Oil on 12/03/2018 09:00 - 16/03/2018 13:00 radi obuke za ocjenjivače djevičaskih maslinovih ulja. Nadoknada će biti u dogovoru sa predmetnim profesoricama. 
AGR_IND%2fEXP_Aida_Sukalic_TAIEX_event%3a_AGR_IND%2fEXP_65739_%3a_TAIEX_Expert_Mission_on_Panels_for_Organoleptic_Analysis_of_Virgin_Olive_Oil_Dates%3a_12%2f03%2f.zip
(193,05 KB)