feb
11

USVOJENE TEME ZA ZAVRŠNE I DIPLOMSKE RADOVE

Obavještenja

Na  137. sjednici Naučno-nastavnog vijeća Agromediteranskog faklulteta Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru, održanoj 4.2. 2019. godine, članovi NNV-a Agromediteranskog fakulteta  usvojli su kandidovane teme za Završne radove na Diplomskom i Dodiplomskim studiju kako slijedi:

 

 

MENTOR

Tema za Završni rad na

Diplomskom studiju

Tema za Završni rad na

Dodiplomskom studiju

prof. dr.

 Ahmed Džubur

Komparativna analiza proizvodnje sadnica Punica granatum var. nana  generativnim načinom u zavisnosti od ekoloških faktora

-

prof. dr.

 Elma Temim

1.Karakterizacija ruralnog pejzaža područja rijeke Neretve

2.Odabir biljnih vrsta za uređenje seoskog turističkog gospodarstva

 

1.Zelena infrastruktura kao koncept održivosti

2.Odabir vrsta za uređenje etno sela

 

prof. dr.

 Semina  Hadžiabulić

1.Inventarizacija i karakterizacija *(voćna vrsta) (lat.naziv  L.) na području ____________________ regije.

2.Morfološka i hemijskotehnološka svojstva samoniklih genotipova *(voćna vrsta) (lat.naziv  L.) na području ______________________.

 

* po dogovoru sa studentom će se odrediti biljna  vrsta

 

1.Proizvodnja sadnica *(voćna vrsta) (lat.naziv  L.)  reznicama uz upotrebu različitih supstrata

2.Načini kalemljenja *(voćna vrsta) (lat.naziv  L.)  

3.Specifičnosti autohtonih sorata *(voćna vrsta) (lat.naziv  L.)  na području ___________

4.Vrste konzervacije i načini očuvanja genetskih resursa

 

* po dogovoru sa studentom će se odrediti biljna  vrsta

 

prof. dr.

Hanadija  Omanović

Polifenolni profil šumskog bobičavog voća sa područja Bosne i Hercegovine

 

1. Mehanički sastav grožđa

2.  Aditivi i pomoćne materije u proizvodnji voćnih sokova i nektara

3.  Postupci prerade ljekovitog bilja

4. Metode konzerviranja biološkim putem

 

prof. dr.

Semira Sefo

 

1.Uticaj prstenovanja na pokazatelje kvaliteta sorte Victoria 

2.Uticaj dužine maceracije na kvalitet vina Vranac

 

1.Obrada zemljišta u vinogradu

2.Ekologija vinove loze

3.Vinarije i vinski sudovi

4.Senzorska analiza vina

 

prof.dr.

Alma Leto

1.Analiza hemijskog sastava i kvalitete meda sa područja Južne Hercegovine

2.Uticaj termičke obrade na hemijski sastav i nutritivne vrijednosti cvekle (Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.)

 

1.Bioaktivni spojevi u maslinovom ulju autohtone sorte Oblica u Republici Hrvatskoj

2.Alkaloidi – izvori, struktura, psihoaktivne osobine

3. Masne kiseline u prirodnim i sintetski dobijenim proizvodima

4.Prirodni  izvori ugljikovodonika

 

prof. dr.

Jasmina Aliman

1.Fenološko-pomološke karakteristike trešnje na podlozi Colt

2.Analiza fenoloških i fizičko-hemijskih osobina ploda trešnje na podlozi Gisela 5

 

1.Morfološke i pomološke karakteristike novih sorti trešnje

2.Elementi rodnosti  i pomološke karakteristike novih sorti kajsije

3.Osjetljivost plodova trešnje na pucanje

 

doc. dr.

Alma  Mićijević

1.Fizičko-hemijska analiza vode različitih izvorišta na području Stoca

2.Komparativna analiza kvaliteta pitke vode za vodosnabdijevanje grada Mostara

 

1.Metode uzorkovanja i osnovni standardi kvaliteta zraka

2.Metode uzorkovanja i osnovni standardi kvaliteta vode

3.Metode uzorkovanja i osnovni standardi kvaliteta zemljišta

4.Onečišćenje okoliša

 

doc. dr.

 Vedrana Komlen

1.Suzbijanje zemljišnih štetnika (ili jednog štetnika, bolesti) različitim mjerama zaštite uz ocjenu ekološke prihvatljivosti provedenih

2. Poznavanje biopesticida na području HNK

 

1.Suzbijanje štetnika breskve preparatom na bazi piretrina

2.Uticaj biostimulatora na zdravstveno stanje vinove loze

3.Poznavanje pesticida u opštini Mostar, 2019. godine

4.Primjena biopesticida u svijetu i Bosni i Hercegovini

 

doc. dr.

Alma  Rahimić

1.Ispitivanje  uticaja  pirofilita kao hraniva na prinos i hranidbenu vrijednost kupusa  (Brassica oleraceae L. var. capitata)

 

1.Značaj plodoreda u organskoj proizvodnji povrća

2.Agrotehničke mjere u organskoj proizvodnji povrća

3.Organski uzgoj paprike (Capsicum annuum L.) na otvorenom

 

doc. dr.

Aida   Šukalić

1.Analiza sadržaja kofeina u različitim uzorcima kafe i učestalost konzumiranja 

2.Ekspozicija nitratima i nitritima u vodi za piće sa procjenom rizika po zdravlje 

 

1.Halal certifikat u oblasti sigurnosti hrane 

2.Kancerogene materije u hrani

3.Procjena nekancerogenih i kancerogenih hazarda iz poljoprivrednog zemljišta

4.Procjena nekancerogenih i kancerogenih hazarda iz hrane

 

doc. dr.

Alisa Hadžiabulić

Uticaj stratifikacije na klijavost sjemena Tulipa sp.

-

 

 

                                                                                                                             Predsjedavajuća Naučno-nastavnog vijeća:                                                        

                                                                               _________________________________

                                                                                                    Prof.dr. Elma Temim