feb
13

Rezultati završnog testa iz predmeta Specijalno voćarstvo od 7.2.2018. godine

Rezultati ispita

 

Rezultati završnog testa iz predmeta Specijalno voćarstvo od 7.2.2018. godine

 

Redni broj

Broj

indeksa

Prezime i ime

Broj ostvarenih bodova

Konačna ocjena

1.        

AB150035

Čolak Almin

11

5

2.        

AB150062

Hadžić Anaida

28

6

3.        

AB140017

Jusufspahić Amel

6

5

4.        

AB150036

Kovačić Marica

8,5

5

5.        

AB140046

Mezit Dženan

2

5

6.        

AB150015

Špuren Azra

13

5

7.        

AB150031

Trbonja Adi

31,5

7

8.        

AB150091

Voljevica Arman

11

5

9.        

AB150030

Zerem Amela

13

5

                                                                                                          

                                                                                                                         Iz kabineta