feb
8

Rezultati završnog testa iz predmeta Pomologija od 8.2.2019. godine

Rezultati ispita

Rezultatizavršnog testa iz predmeta Pomologija od 8.2.2019. godine:

Redni broj

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj ostvarenih bodova

Konačna ocjena

1.       

Hatarić Sanela

AM170013

6

5

2.       

Puščul Armin

AM170017

0,5

5

3.       

Plančić Majda

AM170010

0

5

 

                                                                                         Iz kabineta