feb
12

REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ PREDMETA GENETIKA ODRŽANOG 08.02.2018.

Bez kategorije

REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ PREDMETA

GENETIKA

ODRŽANOG 08.02.2018.

 

Ime i prezime

Broj indeksa

Broj osvojenih bodova

Studenti koji su položili

Filipović Amna

AB160064

25,5

2.       

Hodžić Mirza

AB160039

25,5

3.       

Hodžić Avdo

AB160006

24,5

4.       

Korić Benjamin

AB160051

23-uslovno

5.       

Junuzović Amer

AB160082

23-uslovno

Studenti koji nisu položili

1.        

Dželilović Merzejin

AB140064

20

2.       

Čavak Tarik

AB160054

15,5

3.       

Turko Nedžla

AB160001

7,5

4.       

Ljubunčić Aldina

AB150027

6,5

5.       

Herić Lejla

AB160032

4,5

6.       

Alendar Mahmut

AB160002

4,5

7.       

Opardija Muamer

AB160058

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usmeni dio ispita će se održati 19.02.2018.  u 11h.

________________________  

 prof.dr. Semina Hadžiabulić