feb
8

Rezultati završnog testa iz predmeta Biologija i ekologija voćaka od 8.2.2019. godine

Bez kategorije

Rezultatizavršnog testa iz predmeta Biologija i ekologija voćaka od 8.2.2019. godine:

Redni broj

Prezime i ime

Broj ostvarenih bodova

Konačna ocjena

1.       

Gudić Esma

14

5

2.       

Jamaković Senad

1,5+1,5+3

5

3.       

Marić Haris

1

5

4.       

Šarić Zerina

5

5

5.       

Tabaković Merima

32,5

9

6.       

Tumbak Džan

16

5

7.       

Vrebo Derviš

0

5

8.       

Perišić Ognjen

24,5

8

 

                                                                                     Iz kabineta