feb
11

Rezultati završnog ispita iz predmeta Zaštita voćaka i vinove loze II rok 11.02.2019.

Rezultati ispita

Rezultati završnog ispita iz predmeta

Zaštita voćaka i vinove loze

II rok

11.02.2019.

 

 

R.br.

Broj indeksa

Broj bodova

Ocjena

1.

AB140046

16

5 (F)

2.

AB160006

24

6 (E)

 

Upis ocjene je u narednoj sedmici (od 18 do 22.02).

 

Mostar, 11.02.2019.

Iz Kabineta