maj
10

REZULTATI PRVOG TESTA IZ PREDMETA RASADNIČARSTVO ODRŽANOG 10.5.2018.

Bez kategorije

REZULTATI PRVOG TESTA IZ  PREDMETA RASADNIČARSTVO

ODRŽANOG 10.5.2018.

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj osvojenih bodova

Hajrić Selma

AB160059

12,5

Hodžić Mirza

AB160039

10,5

Hodžić Avdo

AB160006

10

4.      

Kepić Robert

AB160055

9,5

5.      

Džakovac Nejra

AB160066

9

6.      

Dželilović Merijem

AB140064

7,5

7.      

Turko Nedžla

AB160001

6,5

8.      

Herić Lejla

AB160032

6

9.      

Alendar Mahmut

AB160002

3,5

10.                        

Bekrić Mahir

AB160052

2,5

11.                        

Ljubunčić Aldina

AB150027

2

12.                        

Bušatlić Haris

AB160038

2

 

 

_____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___  

 prof.dr.Semina Hadžiabulić