jan
11

Rezultati prvog testa „Fiziologija i ishrana voć.-vinog. kultura “10.01.2019. godine

Obavještenja

UNIVERZITET „Džemal Bijedić" u MOSTARU

Agromediteranski fakultet

 

 

Rezultati prvog testa „Fiziologija i ishrana voć.-vinog. kultura "10.01.2019. godine.

 

 

 

R.br.

Prezime i ime

Bodova

  1.  

Aldin Buljina

 

 

1,5

  1.  

Zerina Šarić

3,5

  1.  

Džan Tumbak

4

4.       4.

Gudić Esma

 

4

5.       5.

Merima Tabakovič

6,5

6.       6.

Senad Jamaković

 

4,5


Derviš V.

5

 

Haris Marić

7

        

 

 

         

 

                                                                                                                                                    

 

Mostar, 11.01.2019.                                                         prof. dr. Elma Temim

____________________