jan
5

Rezultati II testa iz predmeta Opće voćarstvo od 27.12.2017. godine

Bez kategorije

 

Rezultati II testa iz predmeta Opće voćarstvo od  27.12.2017. godine

 

Redni broj

Broj

indeksa

Broj ostvarenih bodova

1.       

AB160002

0

2.       

AB160038

2

3.       

AB160054

6

4.       

AB160053

0

5.       

AB160059

20

6.       

AB160032

1

7.       

AB160006

14,5

8.       

AB150055

16,5

9.       

AB160051

18,5

10.   

AB160058

2

11.   

AB160001

14,5

12.   

AB140064

9

13.   

AB160062

2

14.   

AB160064

3

15.   

AB160039

4

16.   

AB160066

3

17.   

AB140023

1

 

                                                                            Iz kabineta