maj
7

Rezultati I testa iz predmeta Agrotehnika voćaka od 25.4.2018. godine

Bez kategorije

Rezultati I testa iz predmeta Agrotehnika voćaka od  25.4.2018. godine

 

Redni broj

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj ostvarenih bodova

1.        

Bušatlić Haris

AB160038

1

2.        

Čavak Tarik

AB160054

5

3.        

Habibija Amra

AB160053

1

4.        

Hajrić Selma

AB160059

17

5.        

 Herić Lejla

AB160032

2

6.        

Hodžić Avdo

AB160006

11,5

7.        

Kepić Robert

AB150055

10,5

8.        

Ljubunčić Aldina

AB150027

1

9.        

Turko Nedžla

AB160001

0

10.    

Dželilović Merzejm (V)

AB140064

6

11.    

Džakovac Nejra (V)

AB160066

4,5

                                                                                                        

                                                                       Iz kabineta