maj
8

Rezultati I testa iz predmeta AGROEKOLOGIJA održanog 6. 5. 2019. godine

Rezultati ispita

Rezultati I testa iz predmeta AGROEKOLOGIJA održanog 6. 5. 2019. godine

 

Red. br.

Ime i prezime

Broj bodova

1.

Merima Muminović

11,5

2.

Rađa Vejzović

10,5

3.

Emina Kovačević

9

4.

Omer Bećirović

8,5

5.

Azemina Isenović

8,5

6.

Amira Batlak

7

7.

David Gagro

5

8.

Nejra Đonko

3,5

9.

Nihad Bjelić

0