FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print verzija


Home
Fakultet
Nastavnici i saradnici
Međunarodna saradnja
Projekti
Naučni skupovi
Izdavačka djelatnost
I ciklus - dodiplomski studij
II ciklus - diplomski studij
Oglasna tabla
Raspored predavanja
Ispitni rokovi
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar

3. Poziv za prijavu radova/Call for pappers

Organizacioni odbor poziva sve zainteresovane autore i učesnike da abstrakte radova (najviše do 100 kucanih riječi) pošalju najkasnije do 15.07.2012. godine. Službeni jezici Konferencije su engleski, bosanski, srpski i hrvatski.

Organizing Committee would like to invite all potential authors and participants to submmit abstracts (up to 100 words), not later than July 15 th  2012. The official Conference languages are English, Bosnian, Serbian and Croatian.

 

© 2008, Agromediteranski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.