FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print verzija


Home
Fakultet
Nastavnici i saradnici
Međunarodna saradnja
Projekti
Naučni skupovi
Izdavačka djelatnost
I ciklus - dodiplomski studij
II ciklus - diplomski studij
Oglasna tabla
Raspored predavanja
Ispitni rokovi
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar

2. Teme/Main topics

• Agroekologija i organska poljoprivreda
• Voćarstvo-vinogradarstvo i vinarstvo
• Povrtlarstvo i cvjećarstvo
• Ljekovito i medonosno bilje i njihovi proizvodi
• Poljoprivredna tehnika i tehnologija

Radovi koji nisu izravno obuhvaćeni navedenim sekcijama ili temama, a spadaju u područje poljoprivrede biće uvršteni u jednu od postojećih sekcija

• Agroecology and Organic Agriculture
• Pomology-Viticulture and Enology
• Vegetable and floriculture
• Medicinal Herbs and Honey and their products
• Agricultural Engineering and Technology

Papers that are not directly covered by these sections or topics, and a fall in the area of agriculture will be allotted to one of the existing sections

 

© 2008, Agromediteranski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.