FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print verzija


Home
Fakultet
Nastavnici i saradnici
Međunarodna saradnja
Projekti
Naučni skupovi
Izdavačka djelatnost
I ciklus - dodiplomski studij
II ciklus - diplomski studij
Oglasna tabla
Raspored predavanja
Ispitni rokovi
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar

sep
17

KONKURS/NATJEČAJ za upis na postdiplomski studij

Konkursi
Na osnovu člana 4. Pravilnika postdiplomskog studija Agromediteranskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, i Odluke Upravnog odbora Fakulteta, broj: 230-1-457-2/10 od 14.09.2010. godine raspisuje se:
KONKURS/NATJEČAJ
za upis kandidata na postdiplomski studij u akademskoj 2010/11.godini
 
I
Konkurs se raspisuje za upis kandidata na postdiplomski studij na slijedeće tri studijske grupe:
 
Studijska grupa
Broj kandidata
Vinogradarstvo i vinarstvo
15
Proizvodnja u zatvorenim prostorima
15
Ekologija i upravljanje okolišem
15
 
Postdiplomski studij organizira se i izvodi za sticanje akademskog zvanja magistra poljoprivrednih nauka.
II
Pravo upisa imaju kandidati koji ispunjavaju slijedeće uslove:
- završen dodiplomski studij iz oblasti prirodnih nauka i drugih srodnih nauka sa najmanjom prosječnom ocjenom 8 (osam) ili
- sa prosječnom ocjenom 7 (sedam) u toku studija ukoliko ima odličan ili vrlodobar uspjeh iz predmeta relevantnih za studijsku grupu za koju se kandidat prijavljuje, ili ukoliko mu dva nastavnika iz užeg područja struke mogu dati pozitivnu ocjenu o sposobnostima za nastavak studija,
- obavezno poznavanje jednog stranog jezika.
 
III
Uz prijavu na Konkurs kandidat prilaže:
- biografiju,
- rodni list (ne stariji od šest mjeseci),
- diplomu ili ovjerenu kopiju diplome o završenom fakultetu,
- uvjerenje o postignutom uspjehu u toku dodiplomskog studija sa pregledom predmeta i ocjena, odnosno preporuku dva profesora
- dokaz o poznavanju stranog jezika, ukoliko u toku studija nisu polagali strani jezik
- izjavu o snošenju troškova postdiplomskog studija.
 
IV
Postdiplomski studij će se organizovati ako se na Konkurs za određenu naučnu oblast prijavi najmanje 5 (pet) kandidata koji ispunjavaju uslove Konkursa.
 
V
Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja. Prijave sa potrebnom dokumentacijom (original ili ovjerene kopije) dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
 
AGROMEDITERANSKI FAKULTET
USRC "Midhad Hujdur-Hujka", 88104 MOSTAR
SA NAZNAKOM ZA "POSTDIPLOMSKI STUDIJ"
 
VI
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel.: 00387 36 571 388.
 

© 2008, Agromediteranski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.