FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print verzija


Home
Fakultet
Nastavnici i saradnici
Međunarodna saradnja
Projekti
Naučni skupovi
Izdavačka djelatnost
I ciklus - dodiplomski studij
II ciklus - diplomski studij
Oglasna tabla
Raspored predavanja
Ispitni rokovi
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar

okt
2

KONKURS za izbor spoljnih saradnika

Konkursi
Agromediteranski fakultet
Univerziteta “Džemal Bijedić“ u Mostaru
 
raspisuje
 
KONKURS
za izbor spoljnih saradnika, u nastavnim i saradničkim zvanjima, za angažovanje u nastavnom procesu na Agromediteranskom fakultetu u zimskom semestru školske 2009/10. godine.
 
Nastavnik, u svim zvanjima, za predmet:
 
1. Osnovi informatike 1 izvršilac 15 sati nastave
2. Opšta i anorganska hemija 1 izvršilac 30 sati nastave
3. Botanika 1 izvršilac 30 sati nastave
4. Organska hemija 1 izvršilac 30 sati nastave
5. Matematika sa statistikom 1 izvršilac 30 sati nastave
6. Agrometeorologija 1 izvršilac 30 sati nastave
7. Uređenje zemljišta i irigacije 1 izvršilac 30 sati nastave
8. Opšte povrtlarstvo 30 sati nastave
9. Povrtlarstvo 30 sati nastave
10. Opšte cvjećarstvo 30 sati nastave
11. Cvjećarstvo 30 sati nastave
12. Upravljanje poljoprivrednim gazdinstvima 30 sati nastave
13. Troškovi i kalkulacije 30 sati nastave
14. Marketing poljoprivredne proizvodnje 30 sati nastave

Za predmete pod brojem 8. i 9. angažovat će se 1 izvršilac, za predmete 10. i 11. angažovat će se 1 izvršilac, te za predmete pod brojem 12, 13. i 14. angažovat će se 1 izvršilac.

Saradnik (asistent ili viši asistent) za predmet:

1. Osnovi informatike 1 izvršilac 45 sati nastave
2. Matematika sa statistikom 1 izvršilac 30 sati nastave
 
Uz prijavu na Konkurs kandidati su obavezni priložiti sljedeće dokumente:
 
1. Rodni list,
2. Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci,
3. Odluku o izboru u nastavno ili saradničko zvanje

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja (do 10.10.2009. godine).

Prijave na Konkurs sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Agromediteranski fakultet
Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
USRC "Midhad Hujdur-Hujka"
88104 Mostar
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
 

© 2008, Agromediteranski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.