FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print verzija


Home
Fakultet
Nastavnici i saradnici
Međunarodna saradnja
Projekti
Naučni skupovi
Izdavačka djelatnost
I ciklus - dodiplomski studij
II ciklus - diplomski studij
Oglasna tabla
Raspored predavanja
Ispitni rokovi
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar

jan
12

Održan kick off sastanak projekta Western Balkans Urban Agriculture– BUGI

Bez kategorije

Kick-off sastanak projekta "Western Balkans Urban Agriculture"– skraćeno „BUGI" koji je odobren u okviru Erasmus+ programa Key Action 2 je održan 11.12.2017. godine u prostorijama domaćina Univerziteta Donja Gorica u Podgorici u Crnoj Gori. U projektu učestvuje 7 univerziteta i to iz Bosne i Hercegovine Univerzitet u Sarajevu Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, koji je ujedno u koordinator projekta, i Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru Agromediteranski fakultet, Univerzitet Donja Gorica iz Crne Gore, Univerziteti iz R. Kosova Univerzitet u Prištini i "Haxhi Zeka” iz Peći, dok su partneri iz EU South Westphalia University of Applied Sciences iz Njemačke i University of Bologna iz Italije.

U radu su učestvovali članovi projektnog tima sa Agromediteranskog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru prof. dr. Ahmed Džubur, dekan fakulteta i doc.dr. Alisa Hadžiabulić prodekan za nastavna pitanja. Planirano je da projekat traje tri godine, do 2020. godine.

 

© 2008, Agromediteranski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.